, Institute of Anatomy “Prof. Dr. Hajrudin Hadžiselimović”, Faculty of Medicine University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina