Golac-Guzina, N., Novaković, Z., Sarajlić, Z., Šukalo, A., Džananović, J., Glamočlija, U., Kapo, B., Čordalija, V. and Mehić, M. (2019) “Comparative Study of the Efficacy of the Lysozyme, Benzydamine and Chlorhexidine Oral Spray in the Treatment of Acute Tonsillopharyngitis - Results of a Pilot Study”, Acta Medica Academica, 48(2), pp. 140–146. doi: 10.5644/ama2006-124.252.