Golac-Guzina, N., Novaković, Z., Sarajlić, Z., Šukalo, A., Džananović, J., Glamočlija, U., Kapo, B., Čordalija, V., & Mehić, M. (2019). Comparative Study of the Efficacy of the Lysozyme, Benzydamine and Chlorhexidine Oral Spray in the Treatment of Acute Tonsillopharyngitis - Results of a Pilot Study. Acta Medica Academica, 48(2), 140–146. https://doi.org/10.5644/ama2006-124.252