(1)
Laios, K.; Mavrommatis, E.; Kostoulas, G.; Manes, K.; Lagiou, E.; Lytsikas-Sarlis, P.; Piagkou, M. Adrianus Spigelius’ (1578 – 1625) Ocular Anatomy. ama 2019, 48, 250-254.