(1)
Golac-Guzina, N.; Novaković, Z.; Sarajlić, Z.; Šukalo, A.; Džananović, J.; Glamočlija, U.; Kapo, B.; Čordalija, V.; Mehić, M. Comparative Study of the Efficacy of the Lysozyme, Benzydamine and Chlorhexidine Oral Spray in the Treatment of Acute Tonsillopharyngitis - Results of a Pilot Study. ama 2019, 48, 140-146.