[1]
Vougadiotis, I., Karampelias, V. , Chrysikos, D. , Antonopoulos , I. , Solia, E., Spanidis, Y. , Tsakotos, G. and Troupis, T. 2023. Anatomical Variations in the Celiac Trunk: A Short Review. Acta Medica Academica. 52, 2 (Aug. 2023), 134–141. DOI:https://doi.org/10.5644/ama2006-124.413.